Inschrijfvoorwaarden

 • Let op: U ontvangt, per email, een bevestiging van de (online)inschrijving. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen, dan is uw inschrijfformulier niet in goede orde ontvangen en verzoeken wij u vriendelijk het inschrijfproces nogmaals te doorlopen;
 • Indien een inschrijfformulier ingezonden wordt na sluitingsdatum van inschrijving, zal deze niet meegenomen worden in de eerste ronde van toewijzing;
 • De inschrijving sluit op zondag 20 december 2020 om 17.00 uur;
 • Het invullen van het inschrijfformulier is vrijblijvend voor de inschrijver en verplicht de verkopende partij ook niet tot het toewijzen van een appartement aan een bepaalde inschrijver;
 • Per toekomstig huishouden kan maximaal één (1) inschrijfformulier ingeleverd worden. Dit betekent ook dat de tenaamstelling van de eventuele koopovereenkomst gelijk zal zijn aan de tenaamstelling van het inschrijfformulier. Eventuele mede-kopers moeten derhalve worden vermeld op het inschrijfformulier;
 • Wilt u de inschrijving aanpassen (bijvoorbeeld omdat u een ander voorkeursnummer wilt doorgeven)? Vul het inschrijfformulier dan nogmaals in. Wij hanteren alleen het meest recent ingevulde formulier bij de toewijzing van de appartementen.

Toewijzingsprocedure appartementen

 • Het verkoopteam wijst na de (sluiting van de) inschrijfperiode de appartementen toe aan de kandidaten;
 • Voor de toewijzing wordt per bouwnummer bekeken hoeveel kandidaten dat bouwnummer hebben gekozen als 1e voorkeur. Bij meerdere kandidaten, zal het appartement willekeurig door het verkoopteam worden toegewezen aan één kandidaat. Op deze wijze worden alle bouwnummers behandeld. Indien een bouwnummer niet kan worden toegewezen aan een kandidaat die het bouwnummer als 1e voorkeur heeft opgegeven, wordt – op gelijke wijze – bekeken of het bouwnummer kan worden toegewezen aan een kandidaat die het bouwnummer heeft opgegeven als 2e voorkeur. Indien dat niet lukt zal worden gekeken naar 3e, 4e, 5e…etc. voorkeur;
 • Indien een bouwnummer aan een kandidaat is toegewezen, wordt de kandidaat benaderd door de verkopend makelaar voor een verkoopgesprek;
 • Indien aan een kandidaat (voorlopig) geen bouwnummer kon worden toegewezen, ontvangt kandidaat daarvan een bericht. Mocht alsnog een bouwnummer – conform toewijzingsprocedure- beschikbaar komen, dan wordt de kandidaat alsnog hierover benaderd;
 • Een toegewezen bouwnummer geeft een voorlopig recht op toewijzing of koop, waarbij verkopende partij zich het recht van definitieve gunning aan inschrijver voorbehoud op basis van een inschatting van de financiële goedheid van de inschrijver. De toewijzing is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.